Aktuální nabídka kurzů :


Senioři objevují taje PC

Chcete se naučit pracovat s počítačem, komunikovat s blízkými pomocí elektronické pošty, vyhledávat informace na internetu a nevíte jak na to? Vyzkoušejte kurzy projektu „ Senioři objevují taje počítačů “. Nabízíme Vám několik vzdělávacích bloků, postavených na zážitku a praktickém provádění. Co se dozvíte, si hned vyzkoušíte. Naši lektoři jsou lidé z praxe, kteří mají svou práci rádi a je to na nich znát.

Senioři objevují taje PC II.

Kurz je určen pro mírně pokročilé zájemce z řad seniorů, kteří si chtějí rozšířit znalosti v oblasti používání PC, nastavení MS Windows, pokročilého vyhledávání informací na internetu, zálohování dat nebo základní úpravy fotografií.

Trénování paměti

Kurz je určen pro mírně pokročilé seniory v práci s PC (není podmínkou). Úkoly představují kombinaci verbální a písemnou, jejichž hlavním úkolem je zlepšení slovní zásoby, vyjadřování, představivosti, k tréninku paměti, pozornosti, zrakově - prostorové orientace, vnímání, myšlení a jazykových a řečových schopností.

Základy MS Office

Tento projekt volně navazuje na projekt pod názvem „ Senioři objevují taje počítačů II. “. Realizací tohoto projektu chceme přispět ke zvýšení osobních kompetencí seniorů v oblasti informačních technologií a umožnit tak seniorům prohloubení dovedností v používání PC, rozšířením znalostí při práci s kancelářským balíkem Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook).

Tvorba webových stránek v (X)HTML

Na začátku kurzu si každý účastník vybere téma, kterého se budou jeho webové stránky týkat a po zbytek kurzu je bude postupně rozšiřovat a vylepšovat (osobní stránky, stránky firmy, blog, stránky o vaření). Kurz je určen pro úplné začátečníky především z řad zdravotně postižených, ale i z řad široké veřejnosti, kteří se chtějí naučit základní programovací techniky.